Wie kan instappen?

Leerlingen met een topsportstatuut

Leerlingen dienen in het bezit te zijn van een topsportstatuut A, B of F.

Leerlingen zonder een topsportstatuut

Leerlingen die op zeer hoog niveau spelen en trainen en waarbij hun respectievelijke clubtrainingsmomenten voorzien zijn gedurende de dag en onder leiding van clubtrainers.

Leerlingen die op zeer hoog niveau spelen en trainen met een persoonlijke trainer en waarbij er trainingsmomenten voorzien zijn overdag.

Het project topsport werd in het schooljaar ’98-’99 opgestart op initiatief van de Vlaamse Overheid en de sportfederaties. Met het project “Topsport” wil de Vlaamse Overheid vanaf de 1ste graad middelbaar onderwijs een 6 jaar durende aanvullende kwaliteitsvolle “sport”opleiding geven.

Hierdoor krijgt de topsportleerling naast de opleiding in zijn federatie een unieke kans om zich zodanig te vervolmaken dat hij later als topsporter aan de slag zou kunnen zonder zijn studieloopbaan te hypothekeren,  aangezien hij op 18 jaar een volwaardig ASO- of TSO-diploma kan behalen.

Leerlingen kunnen pas instappen na een positief advies* van de coördinator Spartac. *Dit gebeurt na overleg met de interne experten binnen Spartac/KTA Brugge en de directie.

*De selectiecriteria verschillen per sporttak. Minimaal worden volgende zaken in overweging genomen:

  • aantonen dat er trainingsmomenten overdag plaats vinden
  • aantonen aanwezigheid van een persoonlijke trainer/clubtrainer tijdens de trainingsmomenten
  • sportieve prestaties voorleggen die dicht aanleunen bij de Belgische top

1ste graad

Topsport basketbal

Topsport gymnastiek

Topsport voetbal meisjes

1ste graad

Leerlingen uit:

  • Voetbalclubs met jeugdlabel 1A of 1B of de provinciale eindselectie
  • Individueel meetbare sporten, jury/vecht/technische sporten, slag- en ploegsporten* 

2de graad

Topsport voetbal jongens

2de graad

Leerlingen uit:

  • Voetbalclubs met jeugdlabel 1A
  • Individueel meetbare sporten, jury/vecht/technische sporten, slag- en ploegsporten* 

3de graad

Topsport voetbal jongens

Leerlingen met een F-statuut voor tennis, triatlon en voetbal

3de graad

Leerlingen uit:

  • Voetbalclubs met jeugdlabel 1A
  • Individueel meetbare sporten, jury/vecht/technische sporten, slag- en ploegsporten*