Een klein team van leerkrachten AV, aangevuld met trainers en ondersteunend personeel, staat in voor de begeleiding en het onderwijsgedeelte de komende 6 jaren van het secundair onderwijs.