Het leren van leerlingen staat centraal, zowel individueel als in groepsverband. Organisatie van leren verschuift in de 21ste eeuw meer en meer naar individuele en groepsprocessen. Digitale ondersteuning van deze verschuiving zal het leerproces van leerlingen transparanter, flexibeler en motiverender maken. 

Wij menen dat we onze leerlingen vaardigheden moeten aanleren die zij voor de 21ste eeuw nodig hebben.

De bewustwording van de behoefte aan deze 21ste -eeuwse vaardigheden heeft gevolgen voor onze school. Wij kunnen ons de vraag stellen waar de plaats van deze vaardigheden is in onze eigen lessen. Jongeren verwerven een deel van deze vaardigheden buiten de schoolmuren, maar dit is niet voor elke jongere in dezelfde mate. Andere vaardigheden hebben duidelijk een plaats op onze school.

Daarom kiezen wij voor een doorgedreven digitale geletterdheid bij onze leerlingen. We willen dit realiseren door zo vaak als zinvol mogelijk is, ook moderne technologie te integreren in elke les. Om die reden gebruikt elke leerling bij ons vanaf het 1ste jaar een Chromebook op school.

Voordelen

  • Op een correcte wijze, en kritisch leren opzoeken via internet.
  • Technologie leren gebruiken op een gepaste wijze. Dat is ook leren omgaan met de stroom informatie die wij tegenwoordig binnenkrijgen via (sociale) media. Dus ook leren om dit zelf te beheersen in het dagelijks leven.
  • Lesmateriaal bijvoorbeeld als video kan thuis bekeken worden, waardoor er in de klas meer tijd is voor praktijk en oefeningen. Dit principe is gekend als ‘the flipped classroom’. De rol van huiswerk thuis en theorie op school is dus omgedraaid. De leerling heeft daardoor de mogelijkheid om in de les aan opdrachten te werken en de leerkracht aan te spreken bij moeilijkheden.
  • Leerlingen kunnen thuis verder samenwerken met medeleerlingen via het online platform.
  • Leerlingen kunnen steeds aan alle lesmateriaal en kunnen op eigen tempo herhalen of oefenen.
  • Elke leerling heeft dezelfde Chromebook, dus elke leerling heeft dezelfde mogelijkheden.
  • Leerlingen die thuis geen of een slechte internetverbinding hebben kunnen met hun Chromebook werken in een flexruimte.
  • De mogelijkheid om de lessen live te volgen wanneer je op verplaatsing bent voor je sport.
  • We streven ernaar om te besparen op kopieën en handboeken. Dit is ook een project op langere termijn. De uitgeverijen van schoolboeken hebben jaar na jaar meer digitaal lesmateriaal beschikbaar.

Deel en synchroniseer met G Suite for Education

Met een reeks gratis productiviteitstools die beschikbaar zijn op de Chromebook, biedt G Suite for Education leerlingen en leerkrachten de mogelijkheid met Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties documenten te creëren en te delen. Leerlingen en leerkrachten kunnen probleemloos en veilig communiceren en gesynchroniseerd blijven op verschillende apparaten. Ervaar ultieme productiviteit: communiceer op jouw manier, via e-mail, chat of videoconferentie; werk overal samen, bewerk documenten in real-time; en beheer al je taken, maak een takenlijst, plan proefwerken en maak huiswerkherinneringen. Breng samenhang in je online klaslokaal.

Werk georganiseerd met Google Classroom

Leerkrachten kunnen Google Classroom op de Chromebook gebruiken om tijd te besparen, lessen georganiseerd te houden en de communicatie met leerlingen te verbeteren. De app stroomlijnt opdrachten, stimuleert samenwerking en bevordert naadloze communicatie, zodat lesgeven productiever en zinvoller wordt. Maak lessen, deel opdrachten uit, verstuur reacties en bekijk alles op één plek, direct en eenvoudig zonder gebruik van papier. Google Classroom is eenvoudig en snel te installeren, gratis voor scholen, veilig, veelzijdig en invloedrijk.