De basisprincipes van Spartac kunnen samengevat worden met het letterwoord COACH en beschrijft de rol van de leerkracht, de lesmethodiek, de unieke mogelijkheden voor de leerlingen en ook de meerwaarde van de werkwijze.

De rode draad binnen Spartac zal ‘connecteren’ zijn. De leerlingen zullen online met de leerkracht en met elkaar in verbinding staan. Door het gebruik van Chromebooks hebben ze gemakkelijk toegang tot hun digitaal lesmateriaal. Spartacleerlingen en hun leerkrachten zullen nauw samenwerken en goede afspraken en onderling vertrouwen zijn hierbij cruciaal. Het welbevinden in de school wordt nauwgezet opgevolgd.

De leerlingen krijgen binnen Spartac vrijheid over het maken van hun vastgelegde taken. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun individuele planning. Dit is een grote verantwoordelijkheid waarvoor ze autonoom keuzes zullen moeten maken: eigenaarschap voor hun takenpakket wordt heel belangrijk.

Door het werken met Chromebooks en digitale cursussen kunnen de leerlingen eender waar en eender wanneer hun schoolwerk uitvoeren. Dit kan in hun vertrouwde leslokalen, maar evengoed op een buitenlandse stage. Door het platform waarmee gewerkt wordt, blijven de leerlingen steeds op de hoogte van wat er in het klaslokaal gebeurt. Hun Chromebook biedt hen de mogelijkheid om vlot te communiceren met leerkrachten en medestudenten. Het lesmateriaal is steeds digitaal beschikbaar.

Spartac biedt een unieke context aan. De leerlingen krijgen alle (digitale) tools en begeleiding aangereikt die ze nodig hebben om hun eigen parcours succesvol af te leggen. Er is een evenwicht tussen school en talentontwikkeling. Het team van leerkrachten is vertrouwd met het drukke leven van deze leerlingen en zal voorbereid zijn op last minute afwezigheden, afwezigheid op lange termijn, de afwezigheid van een collega en op de nodige differentiatie die leerlingen soms nodig hebben.

De ruimte voor Spartaclessen is zodanig ingericht dat er zeer flexibel kan gewerkt worden  – individueel of in groep en voorzien van het nodige materiaal  waardoor leerlingen zich thuis voelen.

Ook al krijgen de leerlingen alle ruimte om zich zo vaak mogelijk te focussen op hun uniek talent, als leerkracht blijft het ons doel om de leerlingen voor te bereiden op hoger onderwijs. We geloven dat onze methodiek (studeren met een grote vorm van zelfstandigheid – een hoge graad van digitale geletterdheid) hen een voorsprong zal geven op hun leeftijdsgenoten.