DE VAN SPARTAC

Binnen Spartac worden de roosters flexibel aangepast aan de noden van de leerlingen, zodat zij de mogelijkheid krijgen om kwaliteitsvol onderwijs en talentontwikkeling optimaal te combineren. Op dit moment richt Spartac zich op topsporters. Zij krijgen kansen om uit te blinken binnen hun specifieke topsport discipline én worden tegelijk individueel begeleid om een volwaardig ASO- of TSO-diploma te behalen. Dit stelt hen in staat om verder te studeren in hogescholen of universiteiten.

In Spartac staat de leerling centraal. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen graag naar school komen en er zichzelf kunnen zijn. Ondersteund door voortdurende feedback, brede evaluatie en coaching, kunnen de leerlingen groeien in hun persoonlijk traject.

Het is onze ambitie om een optimaal schema aan te bieden aan elke leerling, waarbij school en (top)sportactiviteiten perfect op elkaar afgestemd worden. Op deze manier willen wij excelleren in onderwijs op maat, waarbij elke leerling gelijke kansen krijgt. Daarnaast streven we als enige topsportschool van West-Vlaanderen naar een gedifferentieerd leerlingenpubliek waarbij sporters uit verschillende ploegen en van uiteenlopende sportdisciplines elkaar treffen.

Om deze ambitie waar te maken werken we volgens het COACH-principe

HET PRINCIPE

CONTEXT

Spartac biedt een unieke context aan waarbij de werking afgestemd is op de noden van topsporters. De leerlingen krijgen alle tools en begeleiding aangereikt die ze nodig hebben om hun eigen parcours succesvol af te leggen. Er is een evenwicht tussen school en talentontwikkeling.

OWNERSHIP

Binnen Spartac worden de leerlingen gestimuleerd om – onder begeleiding van coaches – te groeien naar zelfstandigheid. Vaardigheden zoals leren plannen, deadlines en doelen leren stellen, zelfstandig leren werken, het eigen leerproces in handen nemen worden aangeleerd en geleidelijk aan opgebouwd.

AMBITIE

Binnen Spartac streven we een optimale ontwikkeling van de leerling na. Dit zowel op het vlak van schoolresultaten als op het vlak van talentontplooiing. Wij motiveren onze leerlingen om de lat hoog te leggen voor zichzelf en hun capaciteiten optimaal te benutten.

Onze leerlingen krijgen veel kansen. Hiertegenover staat dat ze engagement dienen te tonen. Wij verwachten dat ze zich inspannen, respectvol zijn en afspraken nakomen.

CONNECTIE

Binnen Spartac streven we innovatief onderwijs na. Er ligt een sterke focus op het gebruik van digitale tools om het leerproces van de leerlingen te ondersteunen. Via digitale leertrajecten kunnen leerlingen op hun eigen niveau werken. Innovatie zien wij dus niet enkel op het gebied van digitalisering, maar ook op het vlak van leren (flexibiliteit, onderwijs op maat, sterk gedifferentieerd volgens de mogelijkheden van de leerling).

Door het werken met Chromebooks en digitale cursussen kunnen de leerlingen eender waar en wanneer hun schoolwerk uitvoeren. Dit kan in hun vertrouwde leslokalen, maar evengoed op een buitenlandse stage. 

HOGER ONDERWIJS

Onze leerlingen krijgen alle ruimte om zich zo vaak mogelijk te focussen op hun uniek talent. Toch is en blijft het ons voornaamste doel om ze voor te bereiden op hoger onderwijs door te focussen op vaardigheden zoals digitale geletterdheid, zelfredzaamheid enz. We zijn ervan overtuigd dat deze methodiek hen een voorsprong zal geven op hun leeftijdsgenoten.