VISIE

Als GO! school staan we garant voor Gelijke onderwijskansen. Elke leerling is bij ons een bijzonder individu met eigen interesses, talenten en ambities en krijgt de nodige ruimte om zich volledig te ontplooien, ook onze topsporttalenten. Je hebt enorm veel talent maar je komt niet in aanmerking voor een topsportstatuut of je talent/interesse ligt niet in de sportieve sector? Geen nood, met het flexitrack-programma van onze school krijg je de kans om je passie te combineren met studies waardoor je op beide vlakken hoog kan scoren.

Spartac richt zich tot die leerlingen met bijzondere talenten die hen in staat stellen zich te ontwikkelen tot topsporter of bv. getalenteerd musicus, waarbij het onderwijs optimaal kan plaatsvinden en flexibel en creatief afgestemd wordt op de vereisten en beperkingen die de ontwikkeling tot topsporter of getalenteerde musicus met zich meebrengt.

Spartac wil (topsport)leerlingen een kwaliteitsvol, volledig en volwaardig traject/programma van talentontwikkeling aanbieden, dat hen in staat stelt hetzij uit te blinken in hun specifieke (topsport)discipline, hetzij verder te studeren in combinatie met topsport of bv. een doorgedreven muziekopleiding .

In Spartac staat de leerling centraal. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen graag naar school komen en er zichzelf kunnen zijn. We weten dat leerlingen beter en gemotiveerder leren als ze zelf keuzes kunnen maken. Het leerproces wordt kwaliteitsvoller als de leerling samen met de leerkracht doelen kan bepalen en bijsturen. De schoolloopbaan wordt zo optimaal ondersteund – samen sterker. We geven onze leerlingen ook inspraak in de manier waarop ze die doelen bereiken. Ondersteund door voortdurende feedback, brede evaluatie en zorg op maat groeien leerlingen in hun persoonlijk traject. We stimuleren onze leerling zodat ze de lat voor zichzelf telkens iets hoger leggen.