Spartac staat voor een totaal nieuwe aanpak, waarbij we de klassieke opdeling in lesuren en vakken een stuk doorbreken. De 21ste eeuw stelt heersende onderwijsbenaderingen sterk in vraag. Leerlingen en ouders, maar ook onze samenleving verwachten meer en meer maatwerk. Onze samenleving vraagt sterke zelfbewuste vaak unieke profielen. De leerling wordt eigenaar van zijn of haar eigen leren en is in staat dit zo maximaal mogelijk zelf te managen. Spartac wordt een pioniersschool waarbinnen de recente onderwijsvernieuwing ten volle kan uitgewerkt worden. 

Ook pedagogisch pakken we de lessen helemaal anders aan. Co-teaching, instructietijd gekoppeld aan oefentijd, projectwerk, weekplanning, flex-momenten, keuzeflex-momenten, flexitrack-leertrajecten, feedback en evaluatie zijn hierbij de belangrijkste elementen. Zo staan in de 1ste graad regelmatig twee leerkrachten samen in de klas. Hierdoor verandert het frontale lesgeven (met de leerkracht vooraan in de klas) in een boeiende interactie tussen leerling en leerkracht en wisselen korte instructiemomenten af met “leren op eigen tempo”.

Zoals reeds vermeld bieden we een mix van onderwijsvormen en organisatietechnieken aan die ons in staat moeten stellen om onze leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden in hun leerproces.